SMREKOVICA – Horská chata

Activities

Book on-line:

When are you going to visit us?

SUMMER ACTIVITIES
WINTER ACTIVITIES
SUMMER ACTIVITIES

PĚŠÍ TÚRY

Okolí chaty Smrekovica přímo vybízí k pěším výletům. Na vyznavače horské turistiky v okolí čeká bezpočet vrcholů (Smrekovica, Skalná Alpa, Tanečnica, Rakytov, Šiprůň, …). Milovníci přírody mohou navštívit okolní národní přírodní rezervace (Skalná Alpa, Rumbáre, Kondračka, Janošíkova kolkáreň) i další přírodní zajímavosti a památky (Matějovský kamenný prúd, Hraděné jazero Blatná, Brankovský vodopád).

HORSKÁ CYKLISTIKA

Cyklostezky na Velké Fatře a okolí jsou výzvou pro každého bikera. Přímo z obce Podsuchá k chatě Smrekovica vede legendární cyklistický kopec – snad nejikoničtější stoupání na Slovensku (více než 8 km s průměrným stoupáním přes 9 % :). Pokud naopak holdujete jízdě z kopce, tak zhruba hodinu jízdy po cyklostezce na Vás čeká Bike park Malino Brdo.
Samozřejmostí je u nás dobíjecí stanice pro elektrokola.

KRÁSY PŘÍRODY

Fauna i flóra národního parku Velká Fatra je pověstná svou rozmanitostí. Kromě typických karpatských horských druhů se zde daří i teplomilným společenstvím. Můžeme zde najít i několik vzácných, ohrožených, národně nebo evropský významných druhů.
Kromě mnoha druhů ptáků (orel, sokol, ledňáček, tetřev,..) můžete narazit i na stopy šelem (vlk, medvěd, rys).
Zdejší kopce nabízí nekonečné rozhledy nejen po Velké Fatře, ale i na štíty okolních hor (Vysoké i Nízké Tatry, Malá Fatra).

DOPORUČUJEME

Výlety do okolí / možnost koupání

Vlkolínec – podhorská osada, památka UNESCO (6 km),
Dve veže – Via Ferrata (10 km),
Malino Brdo – Ski / Bike park (11 km),
Brankovský vodopád – třetí nejvyšší vodopád na Slovensku (10 km),
Hraděné jezero Blatná – vzniklo zahrazením potoka po mohutném skalním sesuvu (4,5 km),
Matějkovský kamenný prúd – ojedinělé suťovisko připomínajícího tekoucí kamennou řeku (4 km).
Vykoupat se lze v termálním koupališti Bešeňová (19 km) nebo v Aquaparku TATRALANDIA (27 km)

WINTER ACTIVITIES

LYŽE / BĚŽKY

Máme vlastní sjezdovku se 400 m dlouhým vlekem. Pokud budete chtít změnu, můžete navštívit skiareál Malino Brdo, jeden z nejlepších lyžařských areálů na Slovensku. Přímo u chaty také udržujeme běžkařské okruhy pro vyznavače bruslení i klasiky.
Udržované běžkařské trasy vedou od chaty až ke skiareálu Malino Brdo v Ružomberoku.

SKIALPINISMUS

Velká Fatra je pravým rájem pro všechny vyznavače skialpu. Horský chata Smrekovica je ideálním nástupním místem pro přechod hřebenu Velké Fatry nebo naopak jeho poslední zastávkou. V okolí Smrekovice je možno překonávat trasy všech stupňů obtížností. Na své si přijdou milovníci ostrých výšlapů, pohodových skitouringových výletů i freerideři libující si ve sjíždění panenských svahů v prašanu.

ZIMNÍ TÚRY

Přechody zimní Velké Fatry jsou pojmem mezi všemi dobrodruhy, kteří podlehli kouzlu zasněžených hor. Pokud toužíte okusit krásu opuštěných sněhových plání, rádi vám v naší chatě zapůjčíme kvalitní sněžnice, s jejichž pomocí překonáte zasněžení hřebeny a okusíte pravou a nefalšovanou romantiku. Pokud patříte mezi blázny, kteří milují zimní přechody, jste u nás vítáni!

DOPORUČUJEME

SKIALPOVÉ KURZY – rád bys zkusil skialp nebo si chceš zdokonalit svou techniku a znalosti? Rádi ti zprostředkujeme kvalitní kurz.

LAVINOVÉ KURZY – pokud to s pohybem v zimních horách myslíš vážně, doporučujeme absolvovat lavinový kurz. Rádi ti jej zprostředkujeme.

LEZENÍ V LEDU – chceš lépe zvládnout techniku lezení na ledové stěně? Doporučíme ti zkušeného instruktora.

PŮJČOVNA – potřebuješ půjčit zimní výbavu (běžky, lyže, skialp, sněžnice, lezení v ledu)? Napiš nám svůj požadavek do objednávky ubytování, my ti ji zajistíme:)


SUMMER


WINTER

SUMMER ACTIVITIES

HIKING

The surroundings of the Smrekovica Lodge directly encourage hiking. Countless peaks await lovers of mountain tourism in the vicinity (Smrekovica, Skalná Alpa, Tanečnica, Rakytov, Šiprň, …). Nature lovers can visit the surrounding national nature reserves (Skalná Alpa, Rumbáre, Kondračka, Janošíkova kolkáreň) as well as other natural attractions and monuments (Matějovský stone stream, Hraděné lake Blatná, Brankovský waterfall).

BIKING

The cycle tracks in and around Velká Fatra are a challenge for every biker. The legendary cycling hill leads directly from the village of Podsuchá to the Smrekovica Lodge – perhaps the most iconic climb in Slovakia (more than 8 km with an average gradient of over 9% :). If, on the other hand, you prefer riding downhill, the Malino Brdo Bike Park awaits you about an hour’s drive along the cycle path.
Of course, we have a charging station for electric bikes.

NATURAL BEAUTY

The fauna and flora of the Velká Fatra National Park are famous for their diversity. In addition to the typical Carpathian mountain species, thermophilic communities also thrive here. We can also find several rare, endangered, nationally or European important species here.
In addition to many kinds of birds (eagle, falcon, kingfisher, grouse,…) you can also come across tracks of animals (wolf, bear, lynx).
The hills here offer endless views not only of Velká Fatra but also of the peaks of the surrounding mountains (Vysoké Tatry and Nízké Tatry, Malá Fatra).

WE RECOMMEND

Excursions to the surroundings / possibility of swimming

Vlkolínec – foothill settlement, UNESCO monument (6 km),
Dve veže – Via Ferrata (10 km),
Malino Brdo – Ski / Bike park (11 km),
Brankovský waterfall – the third highest waterfall in Slovakia (10 km),
Lake Blatná – was created by damming the stream after a massive rock slide (4.5 km),
Matějkovský kamenný prúd – ojedinělé suťovisko připomínajícího tekoucí kamennou řeku (4 km),
You can swim in the thermal swimming pool Bešeňová (19 km) or in Aquapark TATRALANDIA (27 km)

WINTER ACTIVITIES

SKIING / CROSS-COUNTRY

We have our own ski slope with a 400 m long lift. If you want a change, you can visit the Malino Brdo ski resort, one of the best ski areas in Slovakia. Right next to the lodge, we also maintain cross-country trails for skating and classic style enthusiasts.
Maintained cross-country trails leading from the lodge to the Malino Brdo ski resort in Ružomberok.

SKI TOURING

Velká Fatra is a true paradise for all ski-touring fans. The Smrekovica mountain lodge is an ideal starting point for crossing the Velké Fatra ridge or, conversely, it’s last stop. In the vicinity of Smrekovica, it is possible to overcome routes of all degrees of difficulty. Lovers of steep ascents, relaxed ski touring trips, and free-riders who enjoy skiing down virgin slopes in the powder will find their own.

WINTER HIKING

Crossings of the winter Velká Fatra are a concept among all adventurers who admires the magic of the snow-covered mountains. If you want to taste the beauty of the deserted snow plains, we will be happy to lend you high-quality snowshoes in our lodge, with which you can overcome the snow-covered ridges and taste true and unadulterated romance. If you are one of the fools who love winter transitions, you are welcome to join us!

WE RECOMMEND

SKI ALPE COURSES – would you like to try ski alpine or do you want to improve your technique and knowledge? We are happy to provide a quality course for you.

AVALANCHE COURSES – if you are serious about moving to the winter mountains, we recommend taking an avalanche course. We will be happy to arrange it for you.

ICE CLIMBING – do you want to master the technique of climbing on an ice wall? We will recommend you an experienced instructor.

RENTAL SHOP – do you need to rent winter equipment (cross-country skis, skis, alpine skis, snowshoes, ice climbing)? Write us your request in the accommodation order, we will arrange it for you 🙂